Encyklopedie města Ostravy !!!

První stránka 1. čísla časopisu Spravedlnost. Zdroj: Archiv města Ostrava, ústavní knihovna

První číslo časopisu Spravedlnost (1. června 1895)


 • 1. 6. 1895 


 • katastr

  Vítkovice


 • charakteristika

  Ve Vítkovicích začal 1. června 1895 vycházet časopis Spravedlnost. Byl tiskovým orgánem nově vytvořeného Politického spolku Spravedlnost pro Moravu a Slezsko, jehož ustavující valná hromada se konala v Moravské Ostravě 26. června 1895. Redakce listu sídlila ve Vítkovicích a v jejím čele stál Jindřich Šimurda, který byl později vystřídán Edvardem Boleslavem Vondřichem. List byl již od svého počátku tiskovým orgánem sociální demokracie. Na jejím sjezdu v Brně byl uváděn v seznamu sociálně demokratických časopisů, od 21. 4. 1898 veden jako orgán šestého volebního okresu na Moravě. Časopis, který vycházel dvakrát měsíčně, na titulní straně hlásal, že hájí politické a hospodářské zájmy pracujících tříd, a to pod mottem: „Pravda zvítězit musí“. Zanikl však již 21. července 1898.


 • obrazy

  img1479.jpg


 • události

  12. 9. 1895
  První vydání novin Prokop (1895)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 06. 2021