Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše v roce 1923


  • 10. 6. 1923 


  • ulice

    Bohumínská


  • charakteristika

    Na Ostravsko a Těšínsko zavítal ministr zahraničních věcí Edvard Beneš. V rámci bohatého programu, jehož součástí byla mj. návštěva Moravské a Slezské Ostravy, Orlové, Fryštátu a Českého Těšína, která měla demonstrovat pevnou sounáležitost Těšínska s čs. státem, pronesl 10. června 1923 v sále kina Palace ve Slezské Ostravě (dnes již nestojící budova na Bohumínské ul.) přednášku věnovanou čs. zahraničnímu odboji za 1. světové války.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 29. 06. 2021