Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Manifestační schůze sociálně-demokratické strany v souvislosti s tzv. Marmaggiho aférou v roce 1925


  • 10. 7. 1925 


  • ulice

    Veleslavínova


  • charakteristika

    Dne 10. července 1925 se konala v Lidovém domě v Moravské Ostravě (v dnešní Veleslavínově ulici) manifestační schůze zorganizovaná sociálně-demokratickou stranou, které se zúčastnilo přibližně 2000 osob. Akce byla součástí protestů, které souvisely s tzv. Marmaggiho aférou. Diplomatický konflikt mezi československou vládou a představiteli Vatikánu se týkal oslav výročí upálení Jana Husa, nad kterými převzal záštitu prezident T. G. Masaryk. Roztržka vyvrcholila odjezdem papežského nuncia Francesca Marmaggiho z ČSR. Bouřlivou reakci vyvolal postoj Vatikánu rovněž na Ostravsku. Projevy řečníků na protestní schůzi se nesly v antiklerikálním duchu a také rezoluce obsahovala řadu radikálních požadavků, mj. trvalé neobsazení místa vyslance Vatikánu v Praze.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 07. 2021