Encyklopedie města Ostravy !!!

Reportáž v deníku Nová svoboda o návštěvě N. S. Chruščova v Ostravě.

Návštěva N. S. Chruščova v Ostravě v roce 1957


 • 13. 7. 1957 


 • ulice

  Prokešovo náměstí


 • charakteristika

  Dne 13. 7. 1957 dorazila do Ostravy sovětská stranická a vládní delegace v čele s prvním tajemníkem ÚV Komunistické strany Sovětského svazu Nikitou Sergejevičem Chruščovem, kterého doprovázel první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný. Po příletu na letiště v Hrabůvce si hosté prohlédli Novou huť Klementa Gottwalda, poté následoval oběd ve Společenském domě Vítkovických železáren Klementa Gottwalda (bývalý závodní hotel ve Vítkovicích). N. S. Chruščov vystoupil s improvizovaným projevem na manifestaci na Stalinově (dnešním Prokešově) náměstí před Novou radnicí, které se zúčastnilo na 80 tisíc lidí a zapsal se do pamětní knihy města. Poté se hostitelé chtěli pochlubit nově budovanou Porubou, ovšem Chruščovovi nebyla historizující architektura tzv. sorely nijak blízká, zajímal se spíše o praktické záležitosti, jako velikost oken či typ podlahové krytiny. V podvečer odletěla sovětská delegace do Prahy.


 • obrazy

  img2182.jpg

  img2183.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 13. 07. 2021