Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Srážka stávkujících horníků s četnictvem před jámou Trojice v květnu 1894


 • 9. 5. 1894 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Kolem šesté hodiny ranní 9. 5. 1894 se u kostela sv. Josefa v Polské Ostravě shromáždila asi tisícovka horníků Wilczkových kamenouhelných dolů, kteří měli v úmyslu jednat o požadavcích z 4. 5. téhož roku. Dav se následně vydal císařskou silnicí směrem k jámě Trojice, kde se havíři chtěli přesvědčit, zda na šachtě nepracují nějací stávkokazi. Další cesta pak měla vést k ředitelství, kde se mělo vyjednávat o požadavcích stávkujících. Zhruba sto metrů před jámou Trojice přehradil trasu kordon devíti četníků pod velením strážmistra Josefa Marka. Nastalo dohadování trvající přibližně dvacet minut. Velitel Mark měl sice rozkaz nikoho do závodu nevpouštět, nicméně byl ochoten umožnit vstup alespoň skupině čtyř horníků. Na to stávkující nepřistoupili z obavy, že jejich zástupci budou ihned zatčeni. Situace začala eskalovat, když četníci ze svých pozic ustoupili o několik kroků zpět a zástup se pod tlakem nákladních povozů v zadních řadách pohnul asi o čtyři kroky vpřed. Strážmistr Mark vyhodnotil tento pohyb jako útok na četníky a dal povel ke střelbě. Vypáleny byly celkem tři salvy, po nichž zůstalo ležet na zemi 34 horníků, z toho osm bezprostředně usmrcených. Krátce nato dorazilo přivolané vojsko, které celé místo tragédie obklíčilo. Do nedaleké nemocnice bylo dopraveno 23 těžce raněných, několik osob s lehčími zraněními bylo ošetřeno a ponecháno v domácí péči. Následkům zranění podlehli ještě téhož dne další dva horníci, počet obětí po několika dnech vzrostl na konečných dvanáct.


 • účastníci

  usmrcení havíři: Josef Szczepaniak, František Břenek, Josef Smetana, Stanislav Vlček, Gervasius Pazdiora, Jakub Panna, Petr Serafin, Hynek Kita, Valentin Grochol, Martin Kedroň, Albert Liška, Michal Rajnoch

 • zajímavosti

  Střelba do stávkujících horníků na Trojici vyvolala vlnu rozhořčení u široké veřejnosti. Hned 10. 5. 1894 se ostravské události dostaly na pořad jednání Říšské rady ve Vídni a poslanci se začali intenzivně zabývat sociálními problémy dělnictva. Kauzu obšírně sledoval tuzemský i zahraniční tisk.
  Není pravdou, že mezi oběťmi byl i teprve osmiletý chlapec, který měl v kritickou chvíli údajně procházet daným místem v doprovodu otce cestou do školy. Tuto mylnou informaci šířil dobový tisk a objevila se i v pozdější literatuře, odkud byla nekriticky přejímána.
  Usmrcení horníci byli tajně a bez účasti veřejnosti pohřbeni do společného hrobu v noci z 10. na 11. 5. 1894. Do stejného hrobu byli uloženi i zbývající dva havíři, kteří podlehli svým zraněním až o několik dní později.


 • prameny, literatura


 • události

  12. 5. 1895
  Slavnostní odhalení pomníku dvanácti horníkům, obětem krveprolití 9. 5. 1894 na dole Trojice 4. 5. 1894
  Stávka horníků na ostravských dolech v roce 1894


 • objekty

  Památník obětem stávky na Dole Trojice 1894
  památník Památník revolučních bojů
  plastika: Památník revolučních bojů / Stávka na Dole Trojice


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 19. 01. 2024