Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o vsi Michálkovice z roku 1440


 • 12. 9. 1440 


 • katastr

  Michálkovice


 • charakteristika

  Ke dni 12. září 1440 je datována první písemná zmínka o vsi Michálkovice, a to v listině těšínských knížat Vladislava a Přemka, jejímž prostřednictvím darovali Polskou Ostravu a okolní vsi včetně Michálkovic bratrům Ondřeji a Janovi z Tvorkova. Skutečné počátky obce Michálkovic sahají však patrně již do 2. poloviny 14. století.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 14. 07. 2021