Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Slavnostní otevření první střední školy na území dnešní Ostravy


 • 29. 9. 1877 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Byla slavnostně otevřena první střední škola na území dnešní Ostravy – německá zemská nižší reálka v Moravské Ostravě. Vyučování bylo zahájeno již 16. září 1877. Škola vznikla z iniciativy města, které na svůj náklad nechalo následně postavit školní budovu a poskytovalo finanční prostředky na věcné potřeby školy (dnes budova Ostravské univerzity na ul. Čs. legií). Výukou zaměřenou na přírodní vědy, matematiku a moderní jazyky usnadňovala škola žákům vstup do praktického života. Nižší reálka v Moravské Ostravě, rozšířená od školního roku 1882/1883 na vyšší, patřila k největším ústavům tohoto druhu v Rakousku. Počtem žáků byla ve školním roku 1883/1884 druhá z patnácti reálek na Moravě. V období protektorátu pokračovala jako německá vyšší škola pro chlapce. Po osvobození 1945 již nebyla obnovena.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 03. 2019