Encyklopedie města Ostravy !!!

Občané shromáždění na slavnostním otevření Vesničky soužití 17. 9. 2002. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií. Autor: Hana Kunzová

Otevření Vesničky soužití v Muglinově v roce 2002


 • 17. 9. 2002 


 • katastr

  Muglinov


 • charakteristika

  Dne 17. 9. 2002 byla za účasti významných osobností – hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského, primátora města Ostravy Čestmíra Vlčka a biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka Václava Lobkowicze – v Muglinově slavnostně otevřena Vesnička soužití, tvořená 30 rodinnými domky. Nový domov zde našli mj. obyvatelé Hrušova, jejichž domy byly poškozeny povodní v roce 1997. Součástí areálu je také Komunitní centrum, ve kterém je umístěna správa Vesničky, právní poradna, dětské centrum, kaple a místnosti určené k pořádání vzdělávacích kurzů. Vesnička, kterou provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská, se stala příkladem úspěšného soužití obyvatel romského i neromského původu.


 • obrazy

  img1508.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 14. 07. 2021