Encyklopedie města Ostravy !!!

Vstup do Divadla hudby v roce 1989. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Zahájení provozu Divadla hudby v roce 1951


 • 30. 10. 1951 


 • ulice

  28. října

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 30. 10. 1951 zahájilo v Ostravě činnost Divadlo hudby, které bylo vybudováno Gramofonovými závody, n. p., v místnostech nad prodejnou Ultraphon na tehdejší Gottwaldově třídě, dnes (28. října). Hlavní náplní činnosti nového kulturního střediska byly popularizační pořady z oblasti vážné hudby, při nichž byly mj. veřejnosti představovány gramofonové desky, které právě vycházely. Kromě toho se tu odbývaly přehrávky pro posluchače konzervatoře a divadlo se zasloužilo i o propagaci jazzu a později big beatu. Jeho prostory sloužily rovněž k pořádání samostatných divadelních a literárních večerů, které se příležitostně konaly již koncem 50. let. Na sklonku 60. let zde krátce působilo známé Divadélko Waterloo, než jej zlikvidovala komunistická moc. S prosazením nové umělecké koncepce po roce 1986 se Divadlo hudby postupně přeměnilo v komorní divadelní scénu s vlastním hereckým souborem, která v roce 1994 přijala název Komorní scéna Aréna. Od roku 2010 se v bývalém Divadle hudby nachází umělecký prostor Stará aréna.


 • obrazy

  img1510.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  8. 10. 1968
  Zahájení činnosti Divadélka Waterloo v roce 1968


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 14. 07. 2021