Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Udělení koncese z roku 1869 pro stavbu a provoz železniční trati z Moravské Ostravy do Frýdlantu


 • 2. 1. 1869 


 • charakteristika

  Dne 2. ledna 1869 byla udělena reprezentantům ostravského průmyslu Aloisi Scholzovi a Ignáci Vondráčkovi, civilními inženýrovi Antonu Honvérymu a Maximilianu Steinerovi císařem Františkem Josefem I. koncesní listina pro stavbu a provoz železniční trati z Moravské Ostravy do Frýdlantu. Povolení stanovovalo řadu podmínek, mj. že do jednoho roku musí být zahájeny stavební práce, trať musí mít napojení na stávající Severní dráhu Ferdinandovu a být dokončena do dvou let. Pro tento účel byla založena akciová společnost Ostravsko-frýdlantské dráhy a v požadovaném termínu dvou let od vydání koncese byla 1. ledna 1871 byla trať Moravská Ostrava – Frýdek – Frýdlant, dlouhá 33 km, zprovozněna pro veřejnost.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  21. 5. 1871
  Zahájení provozu na Ostravsko-frýdlantské dráze v roce 1871


 • osoby

  Ignát Vondráček


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 26. 05. 2023