Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Hold spolku Horník novému rakouskému císaři Karlu I. v roce 1917


 • 11. 1. 1917 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 11. ledna 1917 vzdal spolek báňských úředníků a dozorců Horník hold novému rakouskému císaři Karlu I. (21. 11. 1916–12. 11. 1918). Velkolepý slavnostní večer se konal ve zcela zaplněném divadelním sále Národního domu. Návrhu aranžmá živého obrazu, který představoval „hold středních stavů hornických ostravského kamenouhelného revíru novému panovníkovi“, se ujal redaktor František Sokol Tůma. Ústřední postavou, dle barvitého popisu v denním tisku, byla bohyně dějin, zapisující císařovy skutky do „knihy budoucna“, po jejíž levici se nacházeli horníci jdoucí z práce, po pravici zase stála hornická inteligence. Dále byla uprostřed jeviště ještě umístěna na podstavci císařova busta, pod níž byla naaranžována hornická kladívka „ozářena četnými žárovkami“. Tímto způsobem se Moravská Ostrava prezentovala jako císaři oddané hornické město.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  František Sokol Tůma


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 15. 07. 2021