Encyklopedie města Ostravy !!!

Diplom, jímž Beskidenverein na své valné hromadě, konané ve Vítkovicích 8. 12. 1895, udělil čestné členství Carlu Richterovi za zásluhy o založení a rozvoj spolku. Zdroj: Archiv města Ostravy.

Založení místní skupiny německého turistického spolku Beskidenverein v roce 1893


 • 9. 4. 1893 


 • charakteristika

  Dne 9. 4. 1893 byla v Moravské Ostravě založena místní skupina německého turistického spolku Beskidenverein. Jednalo se o první spolek toho druhu ve městě. Teprve o tři roky později ustavili čeští turisté místní odbor Pohorské jednoty „Radhošť“ a až o další tři roky později vznikl ostravský Klub českých turistů. K čelným představitelům německé turistiky v Moravské Ostravě patřil zdejší advokát JUDr. Carl Richter, první předseda spolku, a profesor matematiky na místní reálce Johann Hadaszczok. Beskidenverein v Moravské Ostravě náležel k nejvýznamnějším a největším pobočkám spolku. V letech 1893–1896 a znovu pak od roku 1921 se zde nacházelo i jeho ústředí. Moravskoostravská skupina se podstatně zasloužila o výstavbu chaty arcivévody Albrechta na Lysé hoře roku 1895 i zřízení chaty na Bílém Kříži roku 1902. Sama pak uskutečnila roku 1908 výstavbu tzv. Ostravské chaty na Lysé hoře na Butořance.


 • obrazy

  img1515.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  26. 9. 1937
  Znovuotevření hotelu Bílý Kříž (1937) 18. 1. 1936
  Požár hotelu Bílý Kříž (1936) 11. 10. 1908
  Slavnostní otevření Ostravské chaty na Lysé hoře v roce 1908 3. 4. 1902
  Otevření útulny Beskidenvereinu na Bílém Kříži (1902)


 • osoby

  Johann Hadaszczok
  Carl Richter


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 03. 2023