Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Memorandum Radioklubu Ostrava z roku 1926 s požadavkem zřízení rozhlasové stanice v Moravské Ostravě


 • 13. 5. 1926 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Rozsáhlé memorandum Radioklubu Ostrava vyslovující požadavek zřídit v Moravské Ostravě rozhlasovou stanici je datováno dnem 13. května 1926. Od počátku vysílání Československé radiofonní společnosti Radiojournal (pozdějšího Československý rozhlas) v roce 1923 vzniká řada „radioklubů". Tvořili jej skupiny radioobchodníků, radiových kutilů, techniků amatérů, pořizujících si ze součástek a technických stavebnic primitivní rozhlasové přijímače. V Moravské Ostravě vyvíjel činnost velmi aktivní radioklub už od roku 1924. Slyšitelnost vysílání z Prahy a Brna byla dosti špatná a radioklub se dožadoval nějaké nápravy. Jeho činnosti si povšimla i Kulturní rada pro širší Ostravsko, koordinující v ostravské oblasti osvětovou a kulturní činnost. Vypracované memorandum o 6 archových stranách se obracelo přímo na ministerstvo pošt a telegrafů a zdůrazňovalo nutnost zřídit v Moravské Ostravě radiotelegrafickou vysílací stanici. Svůj podpis připojili představitelé důležitějších osvětových korporací Ostravska. Pravidelné vysílání ostravské rozhlasové stanice bylo zahájeno 1. 7. 1929.


 • prameny, literatura


 • události

  5. 1. 1927
  Žádost Kulturní rady pro širší Ostravsko z roku 1927 o zřízení rozhlasové stanice v Moravské Ostravě


 • osoby

  Adolf Podroužek


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 07. 2021