Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení Akčního výboru pro organizování míru v roce 1936


  • 16. 7. 1936 


  • charakteristika

    V Moravské Ostravě byl 16. července 1936 ustaven Akční výbor pro organizování míru, který se orientoval na činnost namířenou proti fašistickému ohrožení. Hned v srpnu téhož roku uspořádali zástupci výboru tábor lidu, kterého se zúčastnili dělníci bez rozdílu politické příslušnosti. Podobné výbory byly postupně ustanovovány v Radvanicích, Hrušově a Slezské Ostravě. Jejich zástupci pořádali nejen tábory lidu, ale i další manifestace na obranu republiky, jako např. při anšlusu Rakouska nebo manifestaci 1. máje v roce 1938, které se zúčastnilo přibližně 35 tisíc lidí.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 07. 2021