Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První dodávka důlní lokomotivy z benzinovým motorem z kopřivnické automobilky (1902)


  • 11. 9. 1902 


  • charakteristika

    Dne 11. září 1902 se uskutečnila první dodávka výrobku kopřivnické automobilky do dnešní Ostravy. Nešlo však o automobil, nýbrž o důlní lokomotivu s benzinovým motorem o výkonu 12 koňských sil pro Vítkovické kamenouhelné doly. Z veškeré kopřivnické výroby důlních lokomotiv jich téměř polovina přišla na Ostravsko. První dva osobní automobily z Kopřivnice si v roce 1903 a 1904 objednal hrabě Wilczek pro ředitelství dolů ve Slezské Ostravě a pro inspektorát svých statků. Úřední statistika koncem roku 1908 zaznamenává v obvodu Policejního komisařství v Moravské Ostravě 16 automobilů.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 07. 2021