Encyklopedie města Ostravy !!!

První číslo Odborných Listů. Zdroj: knihovna Archivu města Ostravy

První číslo Odborných Listů (1893)


 • 5. 10. 1893 


 • ulice

  Hornopolní
  Kounicova
  Pivovarská


 • charakteristika

  První číslo Odborných Listů, časopisu horníků a hutníků Rakouska, vyšlo vyšlo 5. října 1893. Od ledna 1894 se jednalo o časopis horníků a hutníků Moravy a Slezska. Jeho vydavatelem a odpovědným redaktorem byl odborový předák Petr Cingr, který krátce předtím přesídlil ze severních Čech na Ostravsko. Zpočátku se redakce nacházela v Pivovarské ulici v Moravské Ostravě, posléze na Hornopolním náměstí (dnes lokalita mezi HornopolníKounicovou ulicí). Na úvodní straně prvního čísla byl otištěn program dělnického hnutí, jehož hlavním bodem bylo založení „všeobecné jednotné hornicko-hutnické organisace pro celé Rakousko“. Na Odborné Listy, jejichž poslední číslo vyšlo 3. října 1895, navazovaly časopisy Prokop a poté Nazdar, jejichž odpovědným redaktorem se stal opět Petr Cingr.


 • obrazy

  img1520.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  12. 9. 1895
  První vydání novin Prokop (1895)


 • osoby

  Petr Cingr


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 07. 2021