Encyklopedie města Ostravy !!!

Ukázka z Jízdního řádu pro osobní dopravu vozmo v obcích Moravské Ostravě a Přívoze, který schválil obecní výbor v Moravské Ostravě 3. 11. 1890.

Nový jízdní řád pro fiakry a drožky v Moravské Ostravě z roku 1890


 • 3. 11. 1890 


 • ulice

  Masarykovo náměstí
  Nádražní
  Smetanovo náměstí


 • charakteristika

  Dne 3. 11. 1890 schválil obecní výbor v Moravské Ostravě nový jízdní řád pro fiakry a drožky, které zajišťovaly přepravu osob z Moravské Ostravy do okolních obcí. Každý fiakr a drožka musely být označeny stanoveným číslem. V r. 1888 jezdilo v Moravské Ostravě 21 fiakrů a 4 drožky, v r. roce 1894 23 fiakrů a 11 drožek. Stanoviště se nacházela na hlavním náměstí (dnes Masarykově), u hlavního nádraží v Přívoze, na Antonínově náměstí (dnes Smetanově) a na Nádražní ulici (v blízkosti dnešní Komerční banky). Co se týče výše jízdného, byla osobní doprava fiakry a drožkami poměrně drahou záležitostí, proto ji větší část obyvatelstva nevyužívala. Změna v dostupnosti nastala až po zavedení tramvajové dopravy v roce 1894.


 • obrazy

  img1522.jpg


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 07. 2021