Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Žádost Kulturní rady pro širší Ostravsko z roku 1927 o zřízení rozhlasové stanice v Moravské Ostravě


 • 5. 1. 1927 


 • charakteristika

  Dne 5. ledna 1927 podala Kulturní rada pro širší Ostravsko ministerstvu pošt a telegrafů, podobně jako o rok dříve Radioklub Ostrava, žádost o zřízení rozhlasové stanice v Moravské Ostravě. K žádosti byla připojena petice s 1541 podpisy. Panovaly sice jisté pochybnosti o rentabilnosti provozu stanice, které však redaktor Karel Fiala vyvrátil článkem v Moravskoslezském deníku, ve kterém se mj. uvádí: „Již dnes můžeme vysloviti naději, že volání Ostravska o zřízení vysílací stanice nebude oslyšeno, neboť Kulturní radou získaní abonenti netvoří ani zlomek těch, kteří by si krystalový přijímač pořídili, bude-li ostravská stanice zřízena. Není tudíž pochybnosti o tom, že by se stanice vyplácela“. Žádost byla vládou schválena a 25. května 1929 zahájila ostravská pobočka Radiojournalu pokusné vysílání.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  13. 5. 1926
  Memorandum Radioklubu Ostrava z roku 1926 s požadavkem zřízení rozhlasové stanice v Moravské Ostravě


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 07. 2021