Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení Národní rady pro Ostravsko v roce 1905


 • 19. 2. 1905 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 19. února 1905 byla ustavena v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího Myrona) za účasti asi padesáti delegátů Národní rada pro Ostravsko. Hlavním důvodem jejího vzniku byl zesílený germanizační tlak, který nutil české korporace k jednotným akcím. Nově ustavená národní rada měla za úkol vést v evidenci veškeré záležitosti školské, národní, národohospodářské apod., týkající se českých národních zájmů. Předsedou rady byl zvolen známý ostravský advokát a veřejný činitel dr. Edmund Palkovský.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Edmund Palkovský


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 24. 08. 2021