Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Změna názvu města Moravská Ostrava na Ostrava


  • 28. 6. 1946 


  • charakteristika

    Výnosem ministra vnitra byl stanoven nový úřední název města z původního Moravská Ostrava na Ostrava. Důvodem změny názvu bylo rozšíření města o dvanáct obcí politického okresu Frýdek (Slezská Ostrava, Heřmanice, Hrušov, Michálkovice, Muglinov, Kunčice, Kunčičky a Radvanice) a politického okresu Moravská Ostrava (Nová Bělá, Stará Bělá, Hrabová a Výškovice), provedené 1. 7. 1941 a potvrzené dekretem prezidenta republiky z 27. 10. 1945.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019