Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení stanov Moravského klubu v roce 1881


 • 17. 3. 1881 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 17. března 1881 schválila moravská zemská vláda stanovy moravskoostravského spolku Moravský klub, jenž byl úzce spjat s Národní stranou (staročeši). Jeho hlavním cílem bylo prosazování českých zájmů v politickém a společenském životě a „působení pro ideu velikého, mocného a slavného Rakouska“. Zakládající schůze spolku se konala 4. 5. stejného roku v hostinci U Lípy, stojícího v blízkosti vily Terezy na Černé louce v Moravské Ostravě. Hlavním bodem jednání byla školská problematika, konkrétně požadavek zřízení dívčí školy s českým vyučovacím jazykem. Prvním předsedou byl zvolen báňský inženýr Emanuel Balcar.


 • události

  4. 5. 1881
  Ustavující schůze politického spolku Moravský klub (1881)


 • osoby

  Emanuel Balcar


 • stavby

  Vila Tereza
  Střelniční 16/78


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 23. 05. 2023