Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Uzavření evangelického kostela v Polské Ostravě a jeho předání katolíkům v roce 1654


 • 26. 3. 1654 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 26. března 1654 byl na základě příkazu císaře Ferdinanda III. uzavřen evangelický kostel v Polské (dnešní Slezské) Ostravě a vrácen katolíkům. Toto opatření bylo součástí vlny rekatolizace v celém Těšínsku, které však probíhalo pozvolným tempem. Přijetí katolické víry se bránili nejen poddaní, ale i samotná šlechta. Např. majitel polskoostravského panství František Vilém Sedlnický, který byl též patronem zmíněného kostela, přistoupil ke katolickému vyznání až v roce 1678.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 07. 2021