Encyklopedie města Ostravy !!!

Oznámení o konání přednášek T. G. Masaryka a dalších osobností v Národním domě v Moravské Ostravě v dubnu 1902.

Přednáška T. G. Masaryka v Národním domě v roce 1902


 • 6. 4. 1902 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V neděli dne 6. 4. 1902 přednášel v Národním domě v Moravské Ostravě prof. T. G. Masaryk v rámci vzdělávacího cyklu lidových přednášek, pořádaných c. k. českou univerzitou Karlo-Ferdinandovou, na téma „O otázce sociální“. Posluchači měli díky vědecky pojatému výkladu jedinečnou možnost seznámit se podrobněji s dějinami vzniku a vývoje socialistického hnutí, o němž měli dosud mnohdy jen velmi mlhavou představu; o zájmu, který tato tématika na průmyslovém Ostravsku vyvolávala, svědčí i fakt, že sál s kapacitou 1200 míst byl zcela zaplněn obecenstvem, „jež sešlo se ze všech vrstev naší české společnosti“.


 • obrazy

  img1532.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Antonín Táborský


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 07. 2021