Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vyhláška okresního hejtmanství proti žebrání a podvodným prodejům


 • 6. 7. 1915 


 • charakteristika

  Moravskoostravské okresní hejtmanství vydalo vyhlášku proti množícímu se žebrání a veřejným podvodným prodejům. Vyhláška vyzývala obecní představenstva, aby čelila vzmáhajícímu se dětskému žebrání a sledovala rodinné poměry žebrajících dětí. Na ulicích se často prodávaly odznaky Červeného kříže a pořádaly se veřejné sbírky pro válečnou péči, ale některé byly zneužity k podvodným účelům. Tomu mělo zabránit nařízení o povinném vybavení prodávajících úředními legitimacemi a uzavřenými a řádně označenými pokladničkami.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 15. 05. 2019