Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vyhláška okresního hejtmanství proti žebrání a podvodným prodejům


  • 6. 7. 1915 


  • charakteristika

    Moravskoostravské okresní hejtmanství vydalo vyhlášku proti množícímu se žebrání a veřejným podvodným prodejům. Vyhláška vyzývala obecní představenstva, aby čelila vzmáhajícímu se dětskému žebrání a sledovala rodinné poměry žebrajících dětí. Na ulicích se často prodávaly odznaky Červeného kříže a pořádaly se veřejné sbírky pro válečnou péči, ale některé byly zneužity k podvodným účelům. Tomu mělo zabránit nařízení o povinném vybavení prodávajících úředními legitimacemi a uzavřenými a řádně označenými pokladničkami.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 15. 05. 2019