Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Potvrzení cechovních artikulí moravsko-ostravskému krejčovskému cechu v roce 1560


 • 1. 7. 1560 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 1. srpna 1560 potvrdil moravsko-ostravský purkmistr a městská rada krejčovskému cechu obnovené cechovní artikule. Nahradily starší cechovní řád, jímž se cech řídil již před rokem 1538 a který při požáru shořel. Cechovní artikule upravovaly práva a povinnosti členů cechu. Učedníkem se mohl stát jen ten, kdo byl zachovalý a poctivě zplozen z manželského lože. Mladé mistry přijímali do cechu po složení částky čtyř stříbrných (tzv. bílé peníze), čtyř grošů českých a 24 grošů slezských, k tomu museli ostatním mistrům dát achtl piva (asi šest litrů). Do čtvrt roku po přijetí do cechu se mladý mistr musel oženit, a pokud ne, musil mistrům složit další achtl piva. Dále se zde píše, že „i v druhém štvrti létě, jestliže by toho zanedbal a se neoženil, mistrům propadne bečku piva a řemeslu pokoj dáti má potud, pokud se neožení“.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 07. 2021