Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o Polské (dnes Slezské) Ostravě


  • 26. 5. 1229 


  • charakteristika

    První písemnou zmínku o Ostravě (Polské, dnes Slezské) obsahuje listina papeže Řehoře IX., kterou potvrzoval opatu benediktýnského kláštera v Týnci u Krakova (Polsko) Luitfridovi právo vybírat desátek ze vsí Polské Ostravy, Orlové, Doubravy, Chotěbuze, Těrlicka, Vrbice, Záblatí a Žukova (vše o. Karviná). Díky této listině, která se bohužel dochovala jen v opisech, se v historických pramenech objevila vůbec první písemná zmínka o jedné z 34 obcí, které v současnosti tvoří město Ostravu.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019