Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zpráva o špatné hygienické situaci v Moravské Ostravě v roce 1878


  • 10. 7. 1878 


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    Dne 10. srpna 1878 zaslal místecký okresní lékař moravskému místodržitelství v Brně zprávu o otřesné hygienické situaci v Moravské Ostravě. V závěru píše, že ve městě „panuje ta největší nečistota, jak v ulicích a na náměstích, tak v obytných budovách, zejména v hromadných obydlích. Místní zdravotní komise ji právem označila za hlavní důvod rozšiřování epidemií… i za příčinu otřesné mortality…“ Ulice a veřejná prostranství skutečně znečišťovaly splašky, které obyvatelé vylévali před domy, odpadky, močůvka vytékající z hnojišť a nečistoty, které po sobě zanechali kupci na týdenních a výročních trzích. Protože většina ulic neměla dlažbu, v době sucha obtěžoval chodce prach a za dešťů vrstva bláta.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 29. 07. 2021