Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Začátek šíření epidemie cholery v Moravské Ostravě v roce 1831


 • 6. 10. 1831 


 • katastr

  Moravská Ostrava, Přívoz


 • charakteristika

  Dne 6. 10. 1831 se do Přívozu a Moravské Ostravy rozšířila asijská cholera. Nemoc se v Evropě objevila poprvé v roce 1830 a na Ostravsko se dostala přes Bohumín z Fryštátu. Okamžitě byly rakouskou vládou ve Vídni uvedeny v platnost předpisy o moru z roku 1770 a ustavena cholerová komise. Epidemie se šířila do dalších území, a tak byl náš kraj chráněn vojenským zdravotním kordónem podél státních hranic s Pruskem a podél zemské hranice s Haličí. Byl důsledně kontrolován pohyb obyvatel, zboží i dobytka. Důležitou postavou boje proti epidemii, vedle mnoha dalších, byl městský ranhojič František Streibel, který nejen léčil nemocné, ale věnoval se také osvětě a prevenci. Tato hrozná nemoc sužovala obyvatelstvo do prosince 1831.


 • události

  6. 7. 1866
  Epidemie cholery v Přívoze v roce 1866 9. 7. 1849
  Epidemie cholery v Moravské Ostravě v roce 1849 19. 12. 1831
  Poslední úmrtí v důsledku epidemie cholery v Moravské Ostravě v roce 1831 20. 8. 1831
  Uzavření hranic vojenským kordonem v roce 1831 v důsledku epidemie cholery


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 07. 2021