Encyklopedie města Ostravy !!!

Chrám Neposkvrněného početí Panny Marie s přilehlou farní budovou na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Zřízení samostatné duchovní správy v Přívoze v roce 1900


 • 27. 9. 1900 


 • katastr

  Přívoz


 • charakteristika

  Poté, co ministerstvo kultu a vyučování svým výnosem povolilo v květnu 1899 úplné vyfaření samostatné obce Přívozu z farního obvodu moravskoostravského, k němuž až do té doby nepřetržitě náležela, byla erekční (zřizovací) listinou císaře Františka Josefa I. z 27. 9. 1900 ustavena samostatná duchovní správa v Přívoze. Nezbytnou podmínkou pro založení nové farnosti bylo vybudování chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie, jehož stavbu obec dokončila v roce 1899. V těsném sousedství chrámu pak obec vystavěla sídlo přívozské farnosti. Původní projekt Camilla Sitteho však musel být z finančních důvodů redukován, a tak budova fary nakonec dostala skromnější podobu, kterou jí vtiskl ostravský stavitel František Jureček. Prvním farářem v Přívoze se stal v dubnu 1901 P. Josef Žídek.


 • obrazy

  img1570.jpg


 • osoby

  Wilhelm Müller
  Camillo Sitte


 • stavby

  Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze
  Náměstí Svatopluka Čecha, Špálova


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 09. 08. 2021