Encyklopedie města Ostravy !!!

Závěť biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. 11. 1267, Zdroj: Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond: Arcibiskupství Olomouc

První písemná zmínka o Moravské Ostravě


 • 29. 11. 1267 


 • charakteristika

  Byla vydána listina označovaná jako závěť olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, v níž jsou před výpravou do Východních Prus vypočítávány územní biskupovy zisky. Tento dokument je pokládán za rodný list nejen pro Moravskou Ostravu, ale pro dalších 34 vsí a měst např. Svitavy, Rožnov pod Radhoštěm (o. Vsetín), Místek, Paskov (o. Frýdek-Místek), které tu poprvé vstupují na jeviště dějin. Listina měla zabezpečit v době, kdy biskup
  nevěděl, zda se z výpravy vrátí, po všech stránkách řád platný pro diecézi. Též na ni lze pohlížet jako na jakési účtování toho, čím a jak biskup rozhojnil majetek olomouckého biskupství a kapitulního kostela. Měla však také zachovat památku významných biskupových činů. K tomu účelu měly sloužit i četné nadace, které biskup svou
  závětí zřídil, či pompézní smuteční bohoslužba, k jejímuž konání zavázal své nástupce každoročně ve výroční den své smrti. Dnes je listina nejen významným historickým pramenem pro národní dějiny, pro moravský místopis, ale z pohledu města Ostravy je považována za pramen mimořádné hodnoty pro jeho dějiny.


 • obrazy

  img0422.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Bruno ze Schauenburku


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019