Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Konec funkčního období poradního sboru vládního komisaře Moravské Ostravy v roce 1925


  • 10. 3. 1925 


  • charakteristika

    Dne 10. března 1925 skončilo funkční období poradního sboru vládního komisaře Moravské Ostravy. Správy města se ujala městská rada a zastupitelstvo vzešlé z prvních komunálních voleb v listopadu 1924. V zastupitelstvu, které mělo 60 členů, zasedlo 16 členů sociálně demokratické strany, 12 mandátů získalo volební společenství německých stran a na třetím místě co do počtu mandátů skončily čs. strana lidová a KSČ (po 7 mandátech). Starostou se stal dosavadní vládní komisař, sociální demokrat Jan Prokeš.


  • osoby

    Jan Prokeš


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 10. 08. 2021