Encyklopedie města Ostravy !!!

Celkový pohled na výstavní areál. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

První průmyslová a živnostenská výstava v Moravské Ostravě v roce 1923


 • 16. 6. 1923 (16. 6.–15. 8. 1923)


 • ulice

  Výstavní

 • katastr

  Moravská Ostrava

 • místo

  staré výstaviště

 • nej...

  Ostrava
  první výstava celostátního významu, kterou lze považovat za počátek tradice ostravského výstavnictví


 • charakteristika

  Krátce po vzniku samostatného Československa se Moravská Ostrava uspořádáním První průmyslové a živnostenské výstavy prezentovala jako jedno z největších hospodářských center republiky. Hlavními iniciátory výstavy byly Průmyslová, živnostenská a obchodní jednota pro severovýchodní Moravu a Slezsko a Spolek pro výstavbu a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, kde vůdčí organizační role připadla JUDr. Karlu Fajfrlíkovi. Realizace výstavy by nebyla myslitelná bez podpory Vítkovického horního a hutního těžířstva v čele s generálním ředitelem Adolfem Sonnenscheinem, které poskytlo k výstavním účelům v té době právě dokončovanou tovární halu mezi Vítkovicemi a Mariánskými Horami, na okolních pozemcích o rozloze tří hektarů se pak rozkládalo samotné výstaviště. Stavební a instalační práce řídili společně městský stavební ředitel Karel Frič a vrchní stavební inspektor Vítkovických železáren Ludwig Fiala. Výstavu slavnostně zahájil v sobotu 16. 6. ministr průmyslu, obchodu a živností Ing. Ladislav Novák. Účastnilo se jí přes 400 vystavovatelů, rozdělených do třinácti oborových skupin. Prezentovaly se na ní vedle ostravských firem podniky z celého moravskoslezského regionu i jiných částí republiky. Nejpočetněji byly zastoupeny obory kovoprůmyslu, hornictví, elektrotechniky, stavebnictví a chemie, ale byly zde k vidění též exponáty textilního a oděvního průmyslu, dřevařského a nábytkářského průmyslu, potravinářství či zemědělství. Výstavu navštívilo bezmála 480 tisíc lidí.


 • zajímavosti

  Záštitu nad výstavou převzal prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk.
  Zájem veřejnosti překonal očekávání pořadatelů. Výstava měla původně trvat do 31. 7. 1923, nakonec byla prodloužena až do 15. 8.
  Areál výstaviště byl denně otevřen od 9 do 23 hodin, akce měla bohatý doprovodný program zábavní, společenský i kulturní.
  Výstava měla i několik politických souvislostí. Jelikož zásluhy na jejím úspěchu si připsaly především osoby spojené s národnědemokratickou stranou, byla nahlížena s určitým despektem ze strany v Moravské Ostravě vládnoucích sociálních demokratů. Z národně politického hlediska se nepodařilo při slavnostním otevření vyvarovat se projevů česko-německé konfrontace, ačkoliv výstava byla společným dílem ostravských Čechů i Němců. Ukázkou toho bylo např. znevažování snahy Adolfa Sonnenscheina o pronesení slavnostní zahajovací řeči střídavě v němčině a v češtině nebo kritizovaná (a možná i záměrná) absence státní hymny před představením v německém divadle, kterého se měl jako čestný host zúčastnit ministr Ladislav Novák, jenž se v reakci na to ještě během prologu demonstrativně přesunul na souběžně hrané představení v českém divadle.


 • obrazy

  img1585.jpg

  img1586.jpg img1592.jpg img1593.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  15. 6. 1923
  Návštěva ministra průmyslu, obchodu a živností ČSR Ladislava Nováka na Ostravsku v roce 1923


 • osoby

  Karel Fajfrlík
  Ludwig Fiala
  Karel Frič
  Adolf Sonnenschein


 • související odkazy

  Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  situační plán výstavního areálu


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 12. 08. 2021