Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Intervence sociálnědemokratických poslanců a zástupců horníků u ministerského předsedy za zlepšení sociální situace v roce 1911


  • 10. 3. 1911 


  • charakteristika

    Delegace sociálnědemokratických poslanců a zástupců horníků ostravsko-karvinského revíru intervenovala ve Vídni (Rakousko) u ministerského předsedy hraběte Richarda Bienertha ve věci zlepšení hmotných podmínek dělnictva na Ostravsku. Bezvýslednost tohoto jednání vedla horníky k zorganizování jednodenní stávky a demonstračních vystoupení v Moravské Ostravě a také v Orlové (o. Karviná) v říjnu 1911. Diskuze s těžaři probíhala až do dubna 1912, kdy bylo dosaženo dohody o minimálních mzdách. Podle ní měl průměrný výdělek havířů dosáhnout 4,80 K za směnu, u vozačů 75 % a u táčníků maximálně 55 % této částky.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019