Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení provozu na místní dráze z Polské Ostravy do Michálkovic v roce 1912


 • 2. 9. 1912 


 • charakteristika

  Dne 2. 9. 1912 byl zahájen provoz na místní dráze z Polské Ostravy (dnes Slezská Ostrava) do Michálkovic. Úzkorozchodná trať měřila 5,2 km. V místním tisku se objevil nesouhlas nad předpokládanou výši jízdného: „Obyvatelstvo dráhy té jen za špatného počasí používati bude, při krásném počasí však půjde zajisté každý, nemá-li právě na spěch, pěšky do Ostravy, protože jízdné je nepřiměřeně vysoké, 72 haléře tam a zpátky, což pro naše obyvatelstvo, které z většiny z pracujícího lidu pozůstává, je cena příliš vysoká, než aby si podobný luxus jízdy do Polské Ostravy dovoliti mohlo. Též nemohou rodičové na to pomýšleti, aby jejich dítky, která v Ostravě školy navštěvují, dráhy té užívaly. A kdo teprve bude jezdit II. třídou za obnos 1 K 8 h sem a tam pro cestu jen 5tikilometrovou ? V Michálkovicích zpívá kde kdo podařenou písničku: ´tak lacino´budou vozit na vozejčkách jenom luft.“


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  1. 11. 1911
  Zahájení elektrického provozu na místní dráze Polská Ostrava-Hrušov 6. 4. 1909
  Zahájení osobní dopravy na místní dráze Ostrava-Karviná v roce 1909


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 08. 2021