Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v roce 1893


 • 26. 11. 1893 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 26. listopadu 1893 se konala ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v Polské (nyní Slezské) Ostravě. Spolu s informací o založení spolku v tisku (týdeník Ostravica a Opavský týdeník) byla otištěna i nabídka přijetí za člena, a to za člena zakládajícího, přispívajícího nebo činného. Přihlásilo se 51 činných členů, 9 přispívajících a 10 zakládajících. Valná hromada byla uspořádána v sále Glesingrova hotelu u slezskoostravského kostela. Předsedal jí Karel Jaromír Bukovanský, který byl posléze zvolen i předsedou spolku. Zapisovatelem byl Josef Mojžíšek, sbormistrem Cyril Metoděj Hrazdira. Na programu schůze bylo mezi jinými schválení stanov a výše členských příspěvků.


 • události

  20. 3. 1918
  První vystoupení obnovených pěveckých spolků Lumír a Záboj v roce 1918 15. 4. 1894
  První koncert pěveckého sdružení Záboj 23. 10. 1893
  Schválení stanov pěveckého spolku Záboj v roce 1893


 • osoby

  Edvard Rund


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 08. 2021