Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení spolku pro vystavění Všeobecného dělnického domu v roce 1898


 • 27. 2. 1898 


 • ulice

  Cingrova

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 27. 2. 1898 byl v Moravské Ostravě založen spolek pro vystavění Všeobecného dělnického domu. Podle stanov bylo účelem spolku „vystavění nebo přizpůsobení již stávajícího domu na příhodném místě města Moravské Ostravy, jakož i jeho užívání, udržování a spravování. Dům tento má tvořiti ústřední shromaždiště moravskoostravského a okolního lidu, jež po vzdělání a zlepšení společenských poměrů touží". V prvních letech existence spolek vyvíjel bohatou činnost, později jeho aktivita opadávala a v roce 1904 se konala poslední valná hromada. Sídlil v hostinci, který stával na Cingrově ulici u bývalého Zimního stadionu J. Kotase. Nájemci domu byli A. Slunéčko a M. Biel. Hostinec Dělnický dům, středisko dělnického hnutí na Ostravsku, se později nazýval U Slunce podle příjmení prvního nájemce.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2021