Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení napouštění Kružberské přehrady (1954)


  • 26. 4. 1954 


  • charakteristika

    Dne 26. 4. 1954 začalo napouštění Kružberské přehrady, první údolní nádrže v povodí Odry, jejíž výstavba probíhala od roku 1948. Projekt vycházel ze zkušeností výstavby přehrad ve Spojených státech amerických, což lze dokumentovat na některých přejatých prvcích a technologických podrobnostech. Přehrada je situována na řece Moravici a její původní určení bylo zásobovat rychle se rozvíjející ostravský průmysl vodou. S ohledem na rostoucí spotřebu pitné vody v regionu bylo její využití změněno v roce 1951 rovněž pro vodárenské účely. V současné době dodává toto vodní dílo pitnou vodu obyvatelům Ostravy spolu s přehradami Šance a Morávka prostřednictvím společností Ostravské vodárny a kanalizace (rozvod vody do domácností) a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (úprava vody). Neméně důležitým úkolem přehrady Kružberk je protipovodňová ochrana. Doplňkovou činností je výroba elektrické energie.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2021