Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vpád pruského vojska do Polské Ostravy


 • 29. 10. 1778 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Pruské vojsko o síle tisíce mužů vpadlo do Polské Ostravy a střetlo se tu s daleko méně početným císařským vojskem, jež muselo ustoupit přesile. Prusové tehdy zpustošili Polskou Ostravu, Hrušov a další vsi a vrátili se zpět k pruským hranicím k Bohumínu (o. Karviná). Až do dubna 1945 to byla poslední vojenská akce na území dnešní Ostravy.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 03. 2019