Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Uvedení do provozu prvního uhelného kombajnu v OKR (1950)


  • 30. 11. 1950 


  • charakteristika

    Dne 30. 11. 1950 byl v ostravsko-karvinském revíru dán do provozu první uhelný kombajn. Byl to širokopokosový kombajn Donbas sovětské výroby. Nejúspěšnější bylo jeho nasazení na Dole Zárubek v roce 1951. Celkem bylo v tomto roce v revíru pomocí kombajnů vytěženo jen 0,3 % uhlí. Do roku 1957 stoupla kombajnová těžba na 7,4 %. K výraznějšímu růstu mechanizace dobývání došlo od roku 1958, kdy se začaly ve větší míře zavádět tzv. úzkopokosové kombajny, které podmínkám OKR lépe vyhovovaly. V roce 1960 byla kombajny dobývána již více než čtvrtina celkové těžby.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2021