Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První vystoupení obnovených pěveckých spolků Lumír a Záboj v roce 1918


 • 20. 3. 1918 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 20. 3. 1918 poprvé veřejně vystoupily obnovené ostravské pěvecké spolky LumírZáboj a to na dobročinném večeru spolku Dobromila konaném v Národním domě. V rámci vystoupení zazpívaly čtyři ženské sbory skladby Antonína Dvořáka a Karla Bendla. První větší koncert obou uskupení se konal 14. 6. 1919 opět v Národním domě v Moravské Ostravě, kde byla představena kvůli 1. světové válce odložená premiéra děl ostravského skladatele Rudolfa Málka. Poté následovala řada menších vystoupení nejen v rámci Ostravy, ale i v okolních městech jako Doubrava nebo Karviná. Teprve o několik let později začaly svou činnost obnovovat také pěvecké odbory Sokola, případně nově vznikaly různé dělnické pěvecké spolky nebo kroužky aj.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  15. 4. 1894
  První koncert pěveckého sdružení Záboj 26. 11. 1893
  Ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v roce 1893 23. 10. 1893
  Schválení stanov pěveckého spolku Záboj v roce 1893 7. 6. 1881
  Založení pěveckého spolku Lumír


 • osoby

  Edvard Rund


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2021