Encyklopedie města Ostravy !!!

Souboj o získání trofeje (2020). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, autor: Hana Kunzová.

Obnovení tradice folklorní slavnosti „Honění krále“ ve Lhotce (1993)


 • 30. 5. 1993 


 • katastr

  Lhotka u Ostravy


 • charakteristika

  Dne 30. 5. 1993 byla ve Lhotce po 25 letech obnovena tradice folklorní slavnosti „Honění krále“. Podle lidového podání je tento zvyk spojený s událostí z doby třicetileté války. Tehdy byl prý ve zdejším kraji honěn švédský král a ve Lhotce ve slepém rameni řeky Odry chycen. Jiný výklad o původu tradice uvádí spojitost s tzv. jízdou o fojtství, kdy si místní pasáci koní při dostizích na svatodušní pondělí volili ze svého středu fojta pro následující rok. Průběh slavnosti se v minulosti měnil a není přesně dochovaný. Jejím základem je tradiční závod mladíků na koních a získání trofeje – šátku, který visí na tyči uprostřed závodiště. Králem je ten, kdo šátek při třetí jízdě strhne a namočí v řece Odře. Vítěz získá korunu i právo zvolit z družiny dívek svou královnu. Součástí slavnosti je tradiční průvod v krojích, zábava s hudbou, tancem a pohoštěním. Prvním vítězem obnovené tradice se stal tehdy osmnáctiletý Martin Wrobel, který spolu s jeho zvolenou královnou převzal symbolicky roční vládu nad lhoteckou mládeží.


 • obrazy

  img1606.jpg

  img1608.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2021