Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemné zmínky o Koblově, Petřkovicích a Pustkovci


 • 18. 4. 1377 


 • charakteristika

  V jedné z tzv. dílčích listin na Knížectví opavské se poprvé vyskytují jména vsí Koblov, Petřkovice a Pustkovec. Šlechtici z opavského přemyslovského vévodství tehdy rozdělili zemi mezi čtyři syny zemřelého vládce Mikuláše II., přičemž díl území s hlavními hrady Hradcem (dnes Hradec nad Moravicí, okres Opava) a Landekem připadl losem vévodům Václavovi I. a Přemkovi Opavskému.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Dějiny Ostravy"
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019