Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemné zmínky o Koblově, Petřkovicích a Pustkovci


  • 18. 4. 1377 


  • charakteristika

    V jedné z tzv. dílčích listin na Knížectví opavské se poprvé vyskytují jména vsí Koblov, Petřkovice a Pustkovec. Šlechtici z opavského přemyslovského vévodství tehdy rozdělili zemi mezi čtyři syny zemřelého vládce Mikuláše II., přičemž díl území s hlavními hrady Hradcem (dnes Hradec nad Moravicí, okres Opava) a Landekem připadl losem vévodům Václavovi I. a Přemkovi Opavskému.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019