Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pohřeb ředitelky školy Marie Matulové v roce 1909


 • 24. 1. 1909 


 • katastr

  Moravská Ostrava

 • místo

  chrám Božského Spasitele


 • charakteristika

  Pohřeb nečekaně zesnulé ředitelky dívčí školy Marie Matulové v neděli 24. 01. 1909 zasáhl velkou část ostravské společnosti. Jednalo se o ženu, která se díky svojí pracovitosti, angažovanosti a obětavosti těšila všeobecnému uznání. Široká veřejnost již před oficiálním pohřbem přicházela k jejímu domu s květinami a smutečními věnci. V pohřební den pak byla rakev s jejími ostatky převezena do chrámu Božského Spasitele, kde se konaly smuteční obřady celebrované olomouckými kanovníky v čele s Jindřichem Geislerem, bratrem zesnulé. Po jejich skončení byla rakev, provázená početným průvodem, převezena na železniční nádraží v Přívoze, kde přednesli své smuteční projevy Edmund Palkovský, vůdce české národní strany na Ostravsku, a za ostravské učitelstvo okresní školní inspektor Rudolf Ludwig. Z přívozského nádraží pak ostatky Marie Matulové putovaly do Přerova a následně do Kokor, kde byly následujícího dne uloženy na místním hřbitově.
  Pohřbu se účastnili zástupci všech ostravských českých spolků, jako byly zejména Národní dům, Sokol, Matice ostravská, Dobromila, Pohorská jednota Radhošť ad. Přítomni byli představitelé okresní politické správy, policejního komisařství, okresního soudu, berního úřadu či báňského úřadu. Rovněž jednotlivé obce Ostravska vyslaly své reprezentace - představenstvo města Moravské Ostravy v čele se starostou Gustavem Fiedlerem, Mariánské Hory se starostou Janem Mayem nebo Polská Ostrava se starostou Janem Poppe.


 • účastníci

  Rudolf Ludwig, školní inspektor
  Edmund Palkovský, vůdce ostravských Čechů
  Viktor Gschmeidler, pověřený vedoucí okresního hejtmanství
  Gustav Fiedler, starosta Moravské Ostravy
  Jan May, starosta Mariánských Hor
  Jan Poppe, starosta Polské Ostravy


 • osoby

  Gustav Fiedler
  Viktor Gschmeidler
  Rudolf Ludwig
  Marie Matulová
  Jan May

  další osoby (2)...


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 23. 09. 2021