Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zničení stavu v Koblově poddanými ze sousedních vesnic


 • 9. 2. 1688 


 • katastr

  Koblov


 • charakteristika

  V únoru roku 1688 vyeskalovaly spory mezi vlastníky Koblova a sousedních panství. Koblov v té době náležel k Šilheřovicím, a tudíž mezi majetky jezuitské koleje v Opavě, což nelibě nesli držitelé sousedních panství Hlučína a Hrušova. Hlučínský pán Rudolf hrabě Gašínský z Gašína a hrušovský pán Jan Dětřich rytíř Gočalkovský z Gočalkovic se spojili s měšťany z Moravské Ostravy a 9. února 1688 provedli rozhodnou akci proti jezuitským majetkům. Skupina jejich poddaných z Ludgeřovic, Petřkovic a Hrušova v noci zničila stav na řece Odře, který hnal vodu na koblovský mlýn. Ještě téže noci je však koblovský rychtář dopadl a několik z nich vzal do vazby. Odpověď hraběte Gašínského na sebe nenechala dlouho čekat a vyústila v řadu odvetných zatýkání jezuitských poddaných ze Šilheřovic a Markvartovic. Následný soudní spor se táhl dlouhých sedm let a ukončilo jej až rozhodnutí Vrchního úřadu ve Vratislavi 22. září 1694. Spor rozsoudil ve prospěch jezuitů a pánové Gašínský a Gočalkovský museli vzniklou škodu na koblovském stavu uhradit.


 • účastníci

  Rudolf hrabě Gašínský z Gašína
  Jan Dětřich rytíř Gočalkovský z Gočalkovic


 • prameny, literatura


 • autor

  Kubica


Aktualizováno: 24. 09. 2021