Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Odepření robotních povinností v Porubě


 • 1. 5. 1766 


 • katastr

  Poruba


 • charakteristika

  Po skončení sedmileté války (1756–1763) projevovala řada poddaných nespokojenost s množstvím a nárůstem robotních povinností a špatnou hospodářskou situací v habsburské monarchii. Celkové napětí vyústilo roku 1766 v povstání poddanského lidu na Těšínsku, které se přeneslo také na nedaleké klimkovické panství. Poddaní z Poruby i dalších vsí odepřeli 1. května 1766 držiteli panství Josefu hraběti Vlčkovi z Dobré Zemice (1700–1777) veškeré roboty. Nastalou situaci přijela 4. května řešit do Poruby zvláštní komise z Opavy. Deset nejvýraznějších nespokojenců z Poruby, Svinova, Vřesiny a Lagnova dala odvést do opavského vězení a ti ve vazbě setrvali až do listopadu téhož roku. Poddaní klimkovického panství i nadále odmítali robotovat, avšak bezvýsledně. Naopak museli zanedbané roboty nahradit.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Selské nepokoje ve Slezsku v letech 1766–1771"


 • autor

  Kubica


Aktualizováno: 06. 10. 2021