Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemné zmínky o Krásném Poli, Martinově a Polance nad Odrou


  • 12. 9. 1424 


  • charakteristika

    Jan Jičínský z Kravař a z Fulneka připsal věnem své druhé manželce Anežce, dceři knížete Přemka Opavského, v zemských deskách opavských roční důchody z jednotlivých vsí, mj. ze vsí Krásné Pole, Martinov a Polanka nad Odrou. Záznam je první zmínkou o těchto lokalitách v písemných pramenech. Název Krásné Pole naznačuje, že ves byla založena v místě mimořádně vhodném k zemědělskému obdělávání, jméno Martinov je odvozeno od osobního jména lokátora vsi, blíže neznámého Martina (ves Martinova či lidé Martinovi) a pojmenování Polanky nad Odrou odkazuje k vymýcené ploše v hustě zalesněném prostředí.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019