Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva sovětských novinářů v Moravské Ostravě v roce 1935


 • 18. 10. 1935 (19.10.1935)


 • katastr

  Moravská Ostrava, Vítkovice


 • charakteristika

  Ve dnech 18.–19. 10. 1935 navštívila Moravskou Ostravu dvanáctičlenná delegace sovětských novinářů a spisovatelů. Během dvoudenního pobytu si hosté prohlédli město a zejména Vítkovické železárny, jejichž výrobky byly v Sovětském svazu velmi žádány.


 • zajímavosti

  Není bez zajímavosti, že sovětskou delegaci vedl Michail Jefimovič Kolcov (vlastním jménem Mojsej Chajmovič Friedland), v té době asi nejznámější a nejslavnější sovětský publicista, přezdívaný ve své vlasti „Novinář č. 1“, mimo jiné také zakladatel populárního sovětského týdeníku „Ogoněk“. Sám Kolcov byl nejen talentovaným novinářem a spisovatelem, ale také horlivým propagátorem bolševického režimu a jeho vůdce J. V. Stalina. Paradoxně právě na jeho příkaz byl v roce 1938 na základě smyšleného obvinění z antisovětské činnosti zatčen a o dva roky později popraven.


 • prameny, literatura


 • historická obec

  Moravská Ostrava
  Vítkovice


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 14. 10. 2021