Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Slavnostní otevření modlitebny církve bratrské v roce 1995


 • 19. 11. 1995 


 • ulice

  28. října

 • číslo orientační

  148

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V neděli 19. 11. 1995 byla slavnostně předána k užívání věřícím i široké veřejnosti nová modlitebna církve bratrské v Moravské Ostravě. Posvěcení modlitebny byl přítomen vedle kazatele ostravského sboru Jaroslava Orawskiho též předseda rady církve bratrské Pavel Černý, mezi pozvanými hosty se objevil např. i tehdejší ministr obrany Vilém Holáň. Budova byla vystavěna na místě bývalé obřadní síně židovského hřbitova a přes ulici naproti původní modlitebně sloužící již od roku 1939.


 • zajímavosti

  Církev bratrská vznikla v roce 1882 jako protestantská, reformovaná a evangelikální církev, hlásící se k odkazu Jednoty bratrské a Jana Amose Komenského. Její počátky na Ostravsku sahají až k roku 1895, ovšem trvale přítomná je zde teprve od roku 1927. V současné době má církev na území města celkem čtyři sbory, které jsou součástí seniorátu Severní Morava.


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 25. 10. 2021