Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První vysokoškolsky vzdělaný lékař v Moravské Ostravě


 • 14. 6. 1751 


 • charakteristika

  Díky záznamu v matrice narození je doložena zpráva o přítomnosti prvního vysokoškolsky vzdělaného lékaře v Moravské Ostravě, dr. med. Laurentia Bomby. Ten zde nechal pokřtít svou dceru Antonii. Vzhledem k tomu, že jejím kmotrem se stal majitel rychvaldského panství hrabě Gašín lze předpokládat, že lékař byl asi s touto drobnou šlechtou v určitém smluvním svazku. Nelze však vyloučit i možnost delšího pobytu v Moravské Ostravě, když zde jeho manželka porodila.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Městská nemocnice v proměnách času 1848-1998"
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019