Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření městské nemocnice v roce 1848


 • 1848 


 • ulice

  28. října
  Masarykovo náměstí

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V roce 1848 byla pro veřejnost otevřela pro městská nemocnice, postavená na základě povolení z 9. 10. 1846. Z konceptu zprávy městského úřadu okresnímu úřadu v Místku ze 7. února 1857 je patrné, že nemocnice byla jednopatrová, podsklepená zděná budova s hlavním vchodem z Mostní ul. (dnes 28. října). Měla kapacitu 24 lůžek. Po radnici (dnes staré) na Hlavním náměstí (dnes Masarykovo) se stala druhou největší profánní stavbou ve městě. V přízemí se nacházely byt pro ošetřovatele se společnou nemocniční kuchyní, dva nemocniční pokoje, z nichž jeden sloužil pro pohlavně nakažené osoby, a do dvora situovaná umrlčí komora. V prvním poschodí byly čtyři velké nemocniční pokoje a ordinační místnost.


 • události

  17. 1. 1884
  Rozhodnutí o postavení nové infekční nemocnice na Fifejdách (1884) 24. 7. 1882
  Návrh na vybodování nové infekční nemocnice v Moravské Ostravě (1882) 9. 10. 1846
  Souhlas Moravského gubernia ke stavbě městské nemocnice v Moravské Ostravě


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 10. 2021